Окръжна прокуратура-Бургас разпореди проверка по данни, касаещи разораване на пясъчната ивица на плажа "Смокиня" в Созопол, съобщиха от обвинението.

Николова разпореди проверка на морски плаж „Смокиня“ (ВИДЕО)

Проверката ще бъде осъществена от служители на Областната дирекция на МВР-Бургас, които имат правомощия за извършването й, установени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Кметът на Созопол предлага да се забрани издигането на диги по плажовете

Действията по проверката започват незабавно
. При стартиране на административно наказателно производство и при констатация на административно нарушение може да бъде използван целият обем на възможности, предвидени в Закона за административните наказания и нарушения (ЗУЧК), които позволяват отнемане в полза на държавата на средствата, с които е осъществено нарушението.

Концесионерът на „Смокиня“: Няма унищожени дюни на плажа (ВИДЕО)

С цел предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗУЧК, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, компетентният или оправомощени от него длъжностни лица могат да приложат и административни мерки спрямо физически или юридически лица.

Окръжната прокуратура трябва да бъде уведомена за предприетите мерки в срок до 19 април.