Прокуратура на Република България 
Прокуратура на Република България  / DarikNews.bg, Архив
„Ръководството на Прокуратурата на Република България оценява доклада на Европейската комисия (ЕК) като обективен и реалистичен. Този доклад отчита изпълнението на всички шест показатели, въведени при създаването на Механизма за сътрудничество и проверка през 2007 г., както и пълното изпълнение на седемнадесетте ключови препоръки, формулирани от ЕК през януари 2017 г.“.

Това са основните изводи, направени от държавното обвинение и публикувани в официална позиция, качена на интернет страницата на Прокуратурата.

Цацаров: Съдържанието на доклада на ЕК не радва всички, но за първи път получихме обективна оценка

„Изключително положителен е крайният извод на Комисията – че „извършеният от България напредък по линия на Механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването й към ЕС“. Така обективно и по достойнство са оценени усилията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в областта на съдебната реформа и противодействието на корупцията и организираната престъпност“, пише още прокуратурата в позицията си.

Борисов поздрави министрите за отпадането на мониторинга: Това е нещо добро!

В същото време, докладът на ЕК от 22.10.2019 г. ясно подчертава, че „за постигането на резултати в дългосрочен план ще бъдат необходими решимост и последващи действия“. Ръководството на българската прокуратура ще продължи да работи активно и в рамките на Националния механизъм за мониторинг.

Захариева: Със или без мониторинг, реформите ще продължат (ВИДЕО)

Изразяваме институционална и експертна подкрепа на предложените от правителството последни изменения в Закона за съдебната власт, както и на поетия ангажимент за изпълнение на препоръките на Венецианската комисия в съответствие с установения конституционен ред. Намерението на следващата ЕК за въвеждане на „всеобхватен механизъм за върховенството на закона с общоевропейски обхват и обективно докладване на всички държави членки“ е най-силната гаранция за необратимост на реформите“, смята държавното обвинение.

Брюксел сваля мониторинга за България, за Румъния - не (ВИДЕО)

Главният прокурор и неговите заместници изразяват своята благодарност към всички прокурори, следователи и служители, чийто труд в значителна степен допринесе за положителната оценка за напредъка на страната ни.