Средно с 3,63 процента да се повишат цените на електрическата енергия за битовите клиенти в страната от 1 юли. Това предвижда публикуваният в страницата на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".

В доклада се посочва, че цената за клиентите на енергоразпределителните дружества в страната ще се повиши средно между 3,41 на сто и 4,24 процента.

На 1 юни от 10:40 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 1 юли, става ясно от проектопрограмата на регулатора.

След това комисията ще вземе окончателно решение за цените на свое закрито заседание. 
Антоан Николов/БТА