/ БГНЕС
Във връзка с медийни публикации за високи сметки на абонатите на „Топлофикация София" за месец април от Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че председателят на КЕВР доц. Иван Иванов е изискал от ръководството на дружеството да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода от 1 до 30 април. 

Омбудсманът поиска извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради високите сметки

"Съгласно действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на Комисията. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване", пише в съобщението. 

В 3-дневен срок „Топлофикация София“ трябва да предостави на Комисията информация с подробни данни. 

След това КЕВР ще изготви анализ на възникналата ситуация и ще оповести публично резултатите от проверката. 

Столичният общински съвет (СОС) възлага допълнителна проверка на сметките за април към "Топлофикация София" стана известно днес по време на заседанието на Съвета, на което бе разгледан доклад относно заверка на годишните финансови отчети и бизнес-плана на дружеството.

Гражданите се жалват, че фактурираните суми за този месец са по-високи, отколкото за типично зимните месеци декември 2022 г. и януари 2023 г. и искат по-ефективен контрол от страна на компетентните държавни институции, с цел установяване на причините за формирането на неочаквано високите сметки, и в случай че бъдат установени грешки или нарушения - за коригирането им.
София Господинова/БТА