/ iStock/Getty Images
За всеки участник в пътуването се осигурява шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв.
Правителството одобри 3 326 450 лева за финансиране както на реализирани, така и за предстоящи почивки по Националната програма „Отново заедно“.

Със средствата се обезпечават пътуванията на 8783 ученици и 888 учители или други ръководители. Безплатните ваканции ще могат да се организират и през предстоящата учебна година. Програмата е удължена до 14 септември 2022 г. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

Настоящото финансиране се разпределя между 271 училища – 242 общински и 29 държавни. Парите за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните – по бюджетите на съответните министерства. Министерството на образованието и науката финансира 70% от заявената сума при подаване на формуляра за участие от училищата и 30% - при изпращане на сключения договор с туроператор по електронен път.

Одобрените средства се предоставят на 123 училища за изцяло покриване на разходите за почивки. Отделно 18 училища получават 70% от заявените средства, а 130 училища - 30%. Това е шестото финансиране по програмата. С предишни решения бяха одобрени общо 8 863 550 лева.

Общият бюджет на „Отново заедно“ е 15 млн. лв. от средствата, предназначени за подпомагане на туризма. За всеки участник в пътуването се осигурява шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през миналата учебна година. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.