Производството на безоловен бензин е нарастнало с 122,6 процента през април 2022 година, спрямо същия месец на предходната година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 

За същия период се увеличава и поизводството на твърди горива с 40,1 процента, на пропан-бутанови смеси с 40 на сто, дизеловото гориво с 40,2 на сто, а на електроенергия с 6,5 на сто.

статистика НСИ
НСИ

Намалява производството на природен газ - с 33,3 на сто. 

През април спрямо март тази година намалява производството на твърди горива - с 27,8 на сто до 2 587 хил. т, на безоловен бензин с 14,8 на сто до 138 хил. т, на дизелово гориво с 19,1 на сто до 237 хил. т и на електроенергия с 19,9 на сто до 4 119 ГВтч. В същото време се е увеличила доставката на електроенергия с 22.6% до 2 634 ГВтч.

Заради скъпите горива: Българите съкращават почивката на морето


Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без промяна спрямо предходния месец.
НСИ