/ / iStock/Getty Images
През 2021 г. са издавани 201 вестника с годишен тираж 119 588 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 8 (4.0%), а тиражът - с 3 698 хил. (3.1%), сочат данните на Националния статистически институт.  

По периодичност с най-голям тираж през 2021 г. са издаваните ежедневници - 62 439 хиляди. През 2021 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 97 заглавия, или 48.3% от всички издавани в страната. От всички вестници, издавани през 2021 г., 99% (199 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са два - един на турски и един на немски език, става ясно от данните на НСИ. 

НСИ

През 2021 г. са издадени 9 922 книги с тираж 4 056 026 и 1 778 брошури с тираж 933 611 броя, сочат данните на Националния статистически институт. 

В сравнение с предходната година през 2021 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 931 (8.0%), а средният тираж намалява от 533 на 427, или с 25.0%, става ясно от представените данни.

НСИ

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2021 г. са регистрирани 8 613 книги и 1 589 брошури, или 87.2% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

По тематични области според признака „предназначение на литературата“ през 2021 г. са издадени: научна литература - 3 398 заглавия с тираж 574 хиляди; художествена литература за възрастни - 3 541 заглавия с тираж 1 429 хиляди; популярна литература - 1 872 заглавия с тираж 911 хиляди; учебна литература - 1 201 заглавия с тираж 923 хиляди; литература за деца и юноши - 1 217 заглавия с тираж 961 хил., от които 751 заглавия; детска художествена литература с тираж 525 хиляди и други - 471 заглавия с тираж 191 хиляди.

НСИ

През 2021 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 8 997, или 76.9% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 703 с тираж 1 776 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски език (56.3%), следват преведените от руски - 5.9%, френски - 5.4%, и немски език- 5.1%
НСИ