МОСВ: Няма опасност от наводнения

/ БГНЕС
Опасност от наводнения няма, сочи анализ на състоянието на наблюдаваните от Министерството на околната среда и водите комплексни и значими язовири, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
 
Регистрираното преливане на язовир "Тича" в момента е 2 м3/сек. Притокът към язовира за последното денонощие е намалял, а преливните количества към момента не представляват опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена, информират от МОСВ.

Обявиха бедствено положение в три села във Врачанско
 
Отговорните институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения поради възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие обилния снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето.
 
Комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към днешна дата е 4806,5 млн. м3 и представлява 74,1 процента от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: питейно-битово водоснабдяване - 88,5 на сто от общия им обем, напояване - 60,5 на сто от общия им обем и енергетика - 81,5 на сто от общия им обем.
 
МОСВ дава и информация за наличните завирени обеми в язовирите с трансгранично влияние: Каскада "Арда": язовир "Кърджали" - 477,611 млн. м3, което е 96,1 на сто от общия му обем, язовир "Студен кладенец" - 352,902 млн. м3, което е 91,0 на сто от общия му обем, язовир "Ивайловград" - 120,531 млн. м3, което е 76,9 на сто от общия му обем. В каскада "Горна Тунджа": язовир "Копринка" - 61,739 млн. м3, което е 43,4 на сто от общия му обем, язовир "Жребчево" - 176,716 млн. м3, което е 44,2 на сто от общия му обем.

Водата на язовирите и реките в община Шумен не представляват опасност за населението
 
Със запълване над 90 процента към 8 март са комплексните и значими язовири- "Йовковци", "Среченска бара", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Ахелой", "Мандра", "Въча", "Кричим", "Боровица", "Кърджали", "Студен кладенец", "Розов кладенец" и "Пчелина".
 
Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях.
 
Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика. Намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпускат контролирано язовир Тича
 
За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: "Йовковци", "Ястребино", "Бели Лом", "Тича", "Съединение", "Георги Трайков", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Малко Шарково" и "Тракиец". През преливните съоръжения преливат язовирите: "Йовковци", "Камчия", "Ясна поляна", "Боровица", "Тича" и "Пчелина".
 
При язовирите "Боровица" и "Пчелина", преливните количества и притока за последното денонощие се запазват в границите на тези от предишното денонощие, като не са регистрирани проблеми при преливането.
 
Притокът към язовирите "Ясна поляна" и "Йовковци" намалява. При язовир "Камчия" се регистрира покачване на притока и преливното водно количество. Преливането на язовира към момента не създава предпоставки за вредно въздействие на водите.
 
Коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост, като язовир "Георги Трайков" разполага със свободен обем и се изпуска към момента контролирано, с цел поемане на количествата от язовир "Камчия", допълват от МОСВ.
БТА