Младен Маринов в Загреб
Младен Маринов в Загреб / пресцентър, МВР
В рамките на съвета българският вътрешен министър участва в дискусия на тема  „Пътят напред към пространство на свобода, сигурност и правосъдие“. Той изрази задоволството си, че Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз продължава обсъждането по бъдещите насоки за прилагане на стратегическия дневен ред в областта „Правосъдие и вътрешни работи“ за следващите 5 години. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Министър Маринов изрази категоричната позиция, че ключът към успешна и ефективна система на миграция и убежище е тя да е приложима, устойчива, справедлива и съобразена с принципите на ЕС и обществения интерес на държавите членки. В този смисъл отговорността следва да бъде справедливо поделена между всички държави членки на ЕС.

Младен Маринов награди топ спортистите на МВР (СНИМКИ)
 

Младен Маринов в Загреб
пресцентър, МВРБългарският вътрешен министър защити и тезата, че в Общата  европейска система за убежище, интегрираща общи елементи, би следвало да се запазят и национални практики, доказали своята ефективност.

Младен Маринов за напрежението в Близкия изток: МВР е взело адекватни мерки

По отношение на дебата по тема „Прилагане на оперативната съвместимост“, министър Младен Маринов  изтъкна провежданата от правителството ни последователна политика за навременното и качествено постигане на оперативна съвместимост. Той припомни, че България отговаря за един от най-чувствителните сектори от външните граници на ЕС, като сме изправени пред предизвикателството да осигурим оперативност на сухоземни, морски и въздушни граници, което изисква и значителен финансов ресурс.
 

Младен Маринов в Загреб
пресцентър, МВРВ контекста на това разбиране българският вътрешен министър сподели, че предстои да заработи единен национален координационен механизъм с участието на широк кръг национални органи, който ще осигурява взаимовръзките между отделните системи и ще наблюдава развитието им.
 

Младен Маринов в Загреб
пресцентър, МВР