работно място тормоз
работно място тормоз / iStock/Getty Images
Кодексът на труда не съдържа определения за “тормоз" и "насилие" на работното място, включително и на база пол, както и мерки, насочени към предотвратяването им. Според КНСБ това може да се промени, ако България ратифицира Конвенция 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в областта на труда, съобщиха от синдиката.

31 166 хил. сигнала за домашно насилие на спешния телефон само за 2019 г.

Конвенцията беше приета през тази година, в която се отбелязват 100 години от учредяването на организацията.

На 25 ноември се отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, обявен за такъв с резолюция на ООН от 17 декември 1999 г. КНСБ напомня, че ратификацията на конвенцията е изключително важна стъпка в борбата с насилието.

Британците губят по 3 часа седмично в оплаквания от работата си

Синдикатът вече предложи преди месец на правителството да инициира законодателна инициатива за това. Аргументите са, че конвенцията създава ново трудово право - "..правото на всеки човек на работното място без насилие и тормоз, включително насилие и тормоз, основани на пола...".

КНСБ: 50% от болничните листове у нас се дължат на синдрома „бърнаут“

В нашето трудово законодателство, включително в други закони извън КТ, които регулират конституционното право на труд, такова право не е уредено. Нито пък е било предмет на обсъждане и договаряне на негови параметри и условия за реализация в колективни трудови договори, допълват от КНСБ.
Конвенцията въвежда определения на понятията "насилие и тормоз в света на труда" и "насилие и тормоз, основани на пола".

Ще бъде ли признато „прегряването на работа“ за болест?

Конвенцията обхваща ситуации, свързани с насилие и тормоз на работното място, включително на обществени места и в частни помещения, когато те са място на работа; на места, където служителят получава заплата, ползва почивка за отдих или прием на храна, или използва санитарни помещения и съблекални; по време на командировки, пътувания, обучение, събития или социални дейности; в процеса на комуникации, свързани с работата, включително тези, предоставени от информационните и комуникационните технологии; в жилищни помещения, предоставени от работодателя; когато пътувате до и от работа, допълват от КНСБ.

За КНСБ е от значение и втори пласт от конвенцията, свързан с ролята и мястото на синдикатите в регулацията на обществените отношения, свързани с труда.
БТА