пешеходна пътека
пешеходна пътека / Darinews.bg
Повече от половината пешеходни пътеки в страната имат дефекти и дефицити. Те трябва да бъдат отстранени до 30 юни. При неизпълнение на предписанията от МВР ще бъдат налагани глоби между 2000 лв. и 7000 лв. Това стана ясно на брифинг, даден от главния прокурор Сотир Цацаров, вътрешния министър Валентин Радев и регионалния министър Николай Нанков, които предоставиха информация за направената проверка дали пешеходните пътеки в страната отговарят на нормативните изисквания.

пешеходни пътеки проверка
БГНЕС

Преброиха пешеходните пътеки

Липсва действащ санкционен механизъм
по отношение на лицата, допуснали нарушения, каза Сотир Цацаров. Той отбеляза, че такава инспекция на пешеходните пътеки се прави за първи път. По думите му данните показват фрапиращи дефекти и сериозни нарушения в нормативната уредба. Главният прокурор допълни, че работата в сферата на превенцията е нужно да бъде критично засилена, както и контролната дейност, и санкциите.

Сред дефектите са липсата на пътни знаци, обозначаващи пешеходна пътека, неправилно разположени пътеки с грешна сигнализация и маркировка.

Варна: Умни "зебри" ще светват при поява на пешеходец

Регионалният министър заяви, че ще се направят промени в нормативната база за изискванията за пешеходни пътеки. Той допълни, че ще бъде съставен регистър на пътеките в страната, а подобни проверки ще се правят ежегодно. Като след 30 юни ще има и нова проверка в населените места, където са констатирани най-много проблеми.

пешеходни пътеки проверка
БГНЕС

Според изнесените данни от вътрешния министър Валентин Радев са проверени 13 981 пешеходни пътеки в 13 629 населени места и 352 извън населени места. Нарушения има в над 50 процента от общия брой пътеки. По думите му МВР ще отправи съответните предписания към отговорните лица, за да бъдат отстранени проблемите.

Проверените пътеки от тип "зебра" са 9975, неправилно маркирани от тях са 1501, а с най-много дефекти има в градовете Пазарджик, Хасково, Бургас, Благоевград и Стара Загора. Неправилно разположени пътеки от този тип са 18 процента, като във Варна, Кюстендил, Перник и Стара Загора са най-много.
 
Премахват цветните пешеходни пътеки

Според данните 53 процента от пешеходните пътеки са разположени на разстояние по-малко от 250 метра една от друга, като в София-град този дефект е най-често срещан, следван от Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново и други. За този тип пътеки липсват 5000 знака за обозначаване, най-много в Бургас, Варна и Пазарджик.

За втория тип пешеходни пътеки "зебра" данните сочат, че от 2674: 363 са неправилно маркирани, 45 процента са разположени на места, където движението не се регулира със светлинни сигнали - в градовете Русе, Пазарджик, Добрич и Хасково са най-много.
 
На разстояние, по-малко от 250 метра една от друга, са разположени 65 процента от пътеките в София-град те са най-много. Липсващите обозначителни знаци за този вид пътеки са 1414.


При третия вид, повдигнатите пешеходни пътеки, от 980 проверени, 244 са неправилно маркирани, при 642 липсва сигнализация.

Градовете, които са системни нарушители, са Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Варна.

пешеходни пътеки проверка
БГНЕС

Регионалния министър изнесе данни за пешеходните пътеки по републиканските пътища, които са 25 процента от общия брой в страната или 3531, но по думите му са със сериозни дефекти. Нанков уточни, че в 80 процента се наблюдават дефекти и дефицити, като липса на надпис "Погледни", изисквания спрямо класа път за ширина, износена маркировка или напълно заличена, което се наблюдава в 65 процента от пътеките. Липсват над 4000 предупредителни знака за обозначаване.

По думите на министър Нанков ще са необходими 3,7 млн. лв. за отстраняване на дефектите, които ще бъдат осигурени в рамките на настоящата година.
БТА