/ ThinkStock/Getty Images
За неизпълнение на служебни задължения и разпореждане на контролен орган, са съставени административни актове на двама служители на ТП „ДЛС Каракуз“
Служители на Регионална дирекция по горите-Русе, при извършени проверки на територията на ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз“ на 9 саприл, съставиха 9 акта за установени нарушения, задържаха 45 куб. м дървесина и два товарни автомобила, съобщиха от РДГ-Русе.

По време на извънредното положение: Сеч на дървета в Западен парк (ВИДЕО)

Два акта са съставени на лице, транспортиращо 2,5 куб. м немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев в землището на село Правда, община Дулово.

РДГ-Русе

При извършване на съвместна проверка от горски инспектори от Регионална дирекция по горите-Русе, служители на СЦДП Габрово, ТП „ДЛС Каракуз“ и МВР в землището на с. Звенимир, община Главиница са спрени за проверка два товарни автомобила, транспортиращи дървесина.

Установено е, че дървесината и в двете превозни средства е немаркирана и непридружена с превозни билети. Единият автомобил не е бил оборудван с устройство (GPS) за позициониране и проследяване на движението му.

Мащабна спецакция се проведе в Русе (СНИМКИ)

За установените нарушения са съставени 5 акта, дървесината и превозните средства са задържани.

РДГ-Русе

За неизпълнение на служебни задължения и разпореждане на контролен орган, са съставени административни актове на двама служители на ТП „ДЛС Каракуз“.