Централната избирателна комисия реши да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на 1600 машини за електронно машинно гласуване.

„Има такъв народ“ се регистрираха за изборите, няма да издигат президент

Причините за решението са:

Участникът „Информационно обслужване“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 998 450 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Информационно обслужване“ АД е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

Участникът „Сиела Норма“ АД е предложил първоначална обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 9 950 000 лв. без включен ДДС. В хода на проведените преговори участникът „Сиела Норма“ АД  е отказал да намали така предложената обща цена за изпълнение на поръчката.

ГЕРБ до последно ще пазят кандидата им за президент, „за да не се докопат до него“

Така предложените от двамата участници, включително и след проведените преговори, общи цени за изпълнение надвишават максималната прогнозна стойност на обществената поръчка. Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ЦИК ще направи всичко възможно да осигури допълнителни устройства, за да протекат по-спокойно изборите, но дори и да не бъдат купени нови машини ние ще проведем изборите съгласно правилата в Изборния кодекс (ИК) и със сегашните устройства. Това каза говорителят на Централна избирателна комисия днес Цветозар Томов, предаде БГНЕС.

„Оттук нататък Комисията ще реши как да продължи, в момента се обсъжда въпроса. В четвъртък започваме да правим редовни брифинги и ще научите докъде сме стигнали“, каза пред журналисти Томов.

На въпрос дали нова процедура или директно договаряне е по-вероятния изход от тази ситуация, Томов каза, че не може от името на Комисията да прогнозира в момента, след като не е взето решение. „При всички положения ЦИК ще направи всичко възможно да осигури допълнителни устройства, за да протекат по-спокойно изборите, но имайте предвид, че дори и да не бъдат купени нови машини ние ще проведем изборите съгласно правилата в ИК и със сегашните устройства“, каза Цветозар Томов. Той посочи, че това е вариант, който крие риска от създаване на напрежение, затова те се стремят да купят още устройства. „Но пак казвам, няма да провалим изборите, ако това не се случи“, каза той.