/ СофтУни
Иван Ненков е един от тримата основатели на СофтУни, като в последните няколко години заема ролята на CEO в компанията. Той стои зад редица ключови процеси – от управление на бизнес отношенията, финансово планиране, стратегическо развитие на СофтУни, до маркетинг, продуктово позициониране и др. В неговите ръце стои изграждането на сериозна организационна структура вътре в компанията, която днес включва близо 100 служителя.

В следващите редове ви представяме вдъхновяващото интервю, по време на което успяхме да получим отговори на редица значими въпроси, обхващащи образованието в страната ни, развитието на СофтУни, целите и плановете за развитието в бъдеще.

Здравей, Иван! Защо избра да фокусираш кариерните си планове в сферата на образованието?

Сферата на образованието е именно тази, която определя бъдещето на следващите поколения и това на страната ни като цяло. Според нас тази сфера носи най-силно стратегическо значение за страната ни, особено имайки предвид високия интелектуален потенциал на българите.

СофтУни е само един пример за това какви биха могли да са резултатите, ако се работи в правилната посока. Със създаването на СофтУни успяхме да дадем професия и работа на хиляди българи в сферата на информационните и дигитални технологии, които днес допринасят ефективно и значително за икономиката ни. Силно вярваме, че това може да бъде постигнато и в останалите сфери, в които също се наблюдава недостиг на подготвени кадри.

Разкажи ни малко повече за инициативите на СофтУни?

В последните 6 години СофтУни еволюира и малко по малко успява да се превърне в организация, която предоставя качествено и достъпно образование, не само в сферата на софтуерното инженерство, а и на дигиталния маркетинг и дизайна. От обученията ни излизат успешни софтуерни инженери, чрез добре познатата на всички инициатива Software University. В последните години развиваме усилено и другите инициативи, като през нас преминават огромен брой обучаващи се всяка година, които след това успешно започват работа в сферата, която са избрали за своята специализация.

С помощта на SoftUni Digital създаваме успешни дигитални маркетинг експерти, чрез първата цялостна професионална програма по дигитален маркетинг в България. SoftUni Creative пък е инициативата, която помага на хората да придобият професия в сферите на уеб дизайна, UX & UI, digital creative и др. Основното нещо, което можем да приемем като общо между трите проекта, е, че са насочени към осигуряването на реални практически умения, които са търсени днес на пазара, а участниците придобиват цяла професия и имат възможността да се обучават от най-разпознаваемите и успели експерти в страната.

SoftUni Kids пък е насочена към най-малките, като предоставя обучения в иновативни технологични сфери като уеб дизайн, дигитален маркетинг и програмиране. Следващата възрастова група е обхваната от SoftUni Svetlina, която е първата частна гимназия за дигитални умения в България.

Какъв е основният проблем, който чрез инициативите разрешавате?

Обществото ни вече осезаемо усеща проблема с дефицита на кадри. ИТ секторът от години е водещ по ръст в икономиката на България и се смята за стратегически важен за страната ни. Бъдещето му обаче изцяло зависи от достъпа до високо квалифицирани и добре подготвени служители, а е очевидно, че повечето стандартни учебни заведения не са способни да отговорят на тази така увеличаваща се необходимост. СофтУни се появи на пазара с идеята да се превърне в мост между традиционното образование и компаниите, нуждаещи се от кадри, а с това да подпомогне пряко ръста на сектора на информационните технологии. Днес, 6 години по-късно, на пазара почти не са останали компании в сферата на информационните и дигитални технологии, в които да не работят кадри, преминали през обучения в СофтУни. Щастливи сме, че успяхме да изградим толкова успешен образователен модел, който се превърна в идеалното решение за дефицита на качествени кадри в ИТ сектора.

Сподели с нас какво стои зад работата на СофтУни?

С годините СофтУни се превърна в пример за успех, качество и прогрес. Зад хилядите обучения и реализирали се кадри стои една стабилна компания, притежаваща добре развита организационна структура с ясни роли, функции и процеси. Служителите ни вече доближават ключовата цифра 100, в които 100 не са включени и всички преподаватели в курсовете. Екипът е организиран в 10 различни отдела, отговарящи за различни функции като образование, финанси, маркетинг, човешки ресурси, клиентско обслужване, софтуерна разработка, бизнес развитие, техническа поддръжка и други. Беше голямо предизвикателство за нас да съумеем да развиваме и поддържаме тази организационна структура, и то със скоростта, с която оползотворявахме пазарния ни потенциал.

Зад работата ни стои също образователната ни методология, а именно – „учене чрез правене“. Фокусът ни винаги е бил в това да превръщаме теоретичните познания в реални практически такива, които са наистина необходими на бизнеса. Обученията ни са придружени от много практика, работа по реални проекти от бизнеса и разбира се – преподаватели, които са преминали по този път и притежават ценния „know-how”, който предават на студентите. Най-важно за нас е програмите ни да са изцяло съобразени с търсените в момента умения на пазара, да бъдат отражение на нуждите на бизнеса.

Каква е визията на СофтУни за бъдещето?

На първо място ще продължим да следваме посоката за създаване на успешни български кадри в някои от най-перспективните съвременни сфери. Вярваме, че това е път към по-доброто бъдеще за България и има още много, което може да се направи в тази посока.

На второ място – вярваме, че образователният модел на СофтУни вече е на световно ниво и има огромния потенциал да се превърне в работещо решение и за много други пазари, освен родния. Именно затова, гледайки напред, ние сме уверени, че ще реализираме СофтУни като глобална организация, привличайки все по-голямо внимание и интерес към ИТ сектора в България. Смятам, че страната ни разполага с невероятен талант в дигиталните науки, чийто потенциал би могъл да бъде дотолкова развит, че родината ни да стане предпочитана в цял свят дестинация за инвестиции в сферите на новите технологии.