/ netinfo
„СофтУни Светлина“ е първата частна гимназия за IT и дигитални умения и ще отвори врати тази есен. Тя е резултат на партньорството между образователния център за IT и дигитални технологии „СофтУни“ от една страна и ЧОУ „Светлина“ от друга.

Според организаторите нейната програма отговаря на нуждите на IT сектора и затова тя предлага специалности именно в това направление. Тя е с продължителност пет години, като за обучение в частна гимназия „СофтУни Светлина“ ще могат да кандидатстват всички ученици, които през предстоящата 2018/2019 година ще бъдат в осми клас.

Светлин Наков от СофтУни отбеляза, че програмата на „СофтУни Светлина“ е одобрена от МОН и освен основните общообразователни предмети включва дисциплини, обособени в няколко специалности, които са: „Приложен програмист“, „Дигитален маркетинг и предприемачество“ и „Графичен дизайн и мултимедия“. Всяка от тези специалности ще дава набор от специфични знания на учениците, които след своето завършване те ще могат да използват при своята професионална реализация.

Програмата включва още и билингвално преподаване т.е. както на български, така и на английски език. Като други нейни предимства той посочва извънкласните дейности, които ще доразвиват уменията придобити по време на основната програма. Включени са дейности като IT Labs (изграждане на уебсайтове, програмиране, роботика и други), Creative Academy (класове и ателиета за дизайн и мултимедия), Start-up Academy (развиване на предприемачески усет и умения в областта на дигиталния маркетинг).

След успешно приключване на обучението учениците ще получат диплома, която е одобрена от Министерството на образованието и науката, и ще гарантира тяхната професионална квалификация.

Повече подробности за частна гимназия „СофтУни Светлина“ можете да научите от сайта на учебното заведение.