/ БГНЕС
До 4 август 2020 г. е периодът на гарантиране на резултата от инвестицията по финансирания от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. договор "Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика - туризъм без сезони" с бенефициент община Враца. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Управляващият орган на ОПРР ще осъществи кореспонденция с бенефициента за предприемане на незабавни мерки за възстановяване на разрушената конструкция на изградения по проекта атракционен модул.

Срути се входът на пещера Леденика (ВИДЕО)


МРРБ отпуска чрез ОП "Региони в растеж" 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора. С евросредства трябва да се обновяват и спортни зали, басейни, зали за събития във висшите училища, ползвани и от външни лица.

По този начин висшето учебно заведение ще има срок до 29 май да кандидатства с проектно предложение.

До момента по процедурата са сключени 13 договора, по които безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.