/ Медика кор
СБАЛК „МЕДИКА КОР” остава част от дължимата сума на разположение на врачанската болница
Частната болница „Медика кор“, която работи в отделението па кадиохирургия на врачанската болница, няма да запопира сметките й и ще продължи да изпълнява дейността, се посочва в отворено писмо на изп. дир. доц. д-р Карил Панайотов.

В писмото се казва, че
задълженията на Врачанската болница към СБАЛК „Медика Кор“ към днешна дата възлизат на 1 413 501,57 лв. „Ние неволно сме се превърнали в един от най-големите кредитори на болницата. След среща с министъра на здравеопазването и неговия екип, за пореден път ние ще проявим разбиране и няма да употребим правото си за  получаване на пълната  постъпила сума от НЗОК по наложения запор за минали вземания от Врачанската болница. „Медика Кор“  ще остави  част от тези  средства на разположение на  длъжника МБАЛ „Христо Ботев“.

В писмото на доц. Панайотов се казва още: „След първоначално изнесените частични и неточни данни, със  съдействието на повечето медии, започна изясняване на цялостния процес за формиране на финансови взаимоотношения по договора за предоставяне на взаимни услуги по диагностика и лечение в областта на инвазивната кардиология между СБАЛК „Медика кор” и МБАЛ „Христо Ботев”, Враца…

Бих искал да бъда гарант, че заедно с вас ще успеем да отхвърлим напълно неоснователните тези за съществуването на „схемата за източване на държавните лечебни заведения - болница в болницата“,за „пладнешки грабеж”, „лоша практика“ и т.н., които бяха закачени като етикет върху СБАЛК „Медика Кор“. 

доц.Панайотов - в средата
Дарик Враца

            
Като лекар,  съм се заклел да пазя живота и здравето на хората. Предвид тежкото състояние на болницата във Враца, „Медика Кор“ излиза с позиция „Да дадем шанс на Северозападна България!“. От откриването -  до 31.05.2016 г., звеното по инвазивна кардиология към кардиологично отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ гр. Враца е ЕДИНСТВЕНОТО в Северозападна България, което извършва дейност по инвазивна кардиология.

В момента към него работят 3 инвазивни кардиолози, 2 кардиолози, 1 специализант, 14 мед. сестри, 5 санитари и 2 водачи на специален автомобил. При решение от наша страна да прекратим дейността на звеното,  тези хора и техните семейства биха останали без доходи в този слабо развит икономически регион на България.

Враца остава без инвазивна кардиология?

Достъпът на болните от област Враца до лечение чрез методите на инвазивната кардиология ще бъде значително затруднен.
За близо 6-те години от стартирането на дейността  през нашите врати са преминали  11 204 пациента. Това доказва нуждата на региона от специализирана кардиологична помощ.

С решението си да отсрочим разплащането по дълга, показваме  нашето желание да се справим с кризата в лечебното заведение заедно. Нека  да дадем шанс на хората от Северозападна България за работа и достъп до медицински услуги!