/ Община Враца
След едномесечна работа във фирма „Интелигентни системи за сигурност“, трима младежи с увреждания получиха първата си заплата. Със съдействието на Община Враца, те бяха наети на 4-часов работен ден.

Виртуален асистент помага на възрастни хора и лица с увреждания в Община Враца

Дейността им се състоеше в окомплектоване на части и изработване на кабелни снопчета за местната фирма. На младежите бе осигурено изнесено работно място в помещение на ул. „Кокиче“ №14 - до Център за обществена подкрепа.

Младежи с увреждания

„Благодаря ви за положените усилия и отговорното отношение към работния процес. Искам да ви уверя, че се справяте отлично и нашето партньорство ще продължи“ – коментира управителят на „Интелигентни системи за сигурност“ - Иво Върганов.

Супермодерно устройство в помощ на незрящи лица бе представено във Враца

„Днес е празник за тези прекрасни младежи, защото получават своята първа заплата, благодарение на добре свършената работа. Това занимание ще осмисли ежедневието им и те ще се чувстват като пълноценни хора, каквито са.

Изказвам своята признателност пред Иво Върганов за всичко, което прави за тях. Вярвам, че и занапред ще успеем да привлечем още работници със специални потребности и да им обособим необходимите работни места“, каза кметът Калин Каменов.

Младежи с увреждания

Ирена Христова - родител на Виктор Александров призова кметът Каменов и представителите на бизнеса в града да продължават своята подкрепа за хората в неравностойно положение.

Младежи с увреждания

И тримата младежи са със специални образователни потребности, като са ползватели на социалните услуги на местната администрация. Виктор Александров е завършил в СУ „Христо Ботев“ с ресурсно подпомагане, а Борис Борисов се обучава до 10 клас в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, със специалност „Работник в производството на кулинарни изделия“.

Цветанка Апостолова пък е завършила ОУ „Христо Ботев“ - село Паволче, а в момента е настанена в Център за настаняване от семеен тип - 1. Съвместната инициатива ще продължи.

Младежи с увреждания

Община Враца