/ Община Враца
Кметът Калин Каменов откри семинар по проект EDU-LAB „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, посветен на разработването на концепции за нови учебни програми за целите на висшето образование.

Винено-кулинарни дестинации ще привличат туристи в региона

„Успешното училище е това, което е ориентирано към професиите и бизнеса. Смятам, че реализацията на проекта ще помогне не само на бизнеса, но и на представителите на средните и висши училища в нашия регион да бъдат ориентирани правилно.“ С тези думи Каменов приветства участниците във форума.

Среща по проекта
netinfo

Основен фокус на конференцията бяха предложенията от дискусиите между заинтересованите страни по отношение на възможни учебни програми и теми, съответстващи на необходимостите и предизвикателствата пред висшето образование на 21-ви век и начините за ефикасно подобряване на съществуващите такива, за да съответстват на потребностите на бизнеса и индустрията.

Калин Каменов отговори на актуални въпроси на общински съветници

Основните цели на проекта са свързани с подобряване на професионалните възможности на младите хора от Дунавския регион. Според д-р, инж. Кирил Желязков - главен директор в БСК  този проект е изключително важен, за да се развият и подкрепят политиките, които са необходими в сферата на пазара на труда по отношение на подготовката на кадрите във висшите и средни училища в страната. „Би трябвало всички, които сме на пазара да уеднаквяваме концепциите си за образованието, да бъдем по-стабилни, по-перспективни и в крайна сметка по-конкурентни на пазара на труда.“  

В проекта ще се разгледа опита и практическите решения по отношение на дуалността във висшето образование, прилагани в почти всички дунавски страни
.

Среща по поректа
netinfo

Като резултат се очаква да се изработи политически документ - Политическа харта, която да определя насоките за развитие на дуалното обучение във висшето образование. Този документ ще бъде подписан на 19 май, 2019 г. в Загреб. Ще бъдат изработени и програми за обучение на три специалности в областта на мехатроника, химическата промишленост и туризма.

Дейно участие в дискусията взеха и представители на врачанския бизнес в лицето на фирмите „О.М.С. Салери Клон България“, „Холсим България“, „Ромтех 3ЕС“ и „Чех Пласт“ .

На събитието присъстваха още заместник-кметът Мария Попова, представители на партньорите - Българска стопанска камара, Техническия университет - София и община Враца. В конференцията участваха и представители на членуващи в Българска стопанска камара организации, включително Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Българска туристическа камара, Браншова организация „Охрана и сигурност“, Индустриален клъстер „Сигурност“, Българска камара на химическата промишленост, Асоциация „Екологичен инженеринг“, Фасилити мениджмънт асоциация, професионална гимназия „Хенри Форд“, Регионална стопанска камара – Враца, а също така и на други фирми и браншови организации от Северозападен район на планиране.

Среща по проекта
netinfo