Съд
Съд / DarikNews.bg
В Административен съд – Враца постъпи касационна жалба против Решение № 189/05.06.2017 г., с което съдът отменя като незаконосъобразно решението на ОИК – Бяла Слатина да остави на поста кмета на с. Галиче. Жалбата е подадена в установения от закона 7-дневен срок от процесуалния представител на заинтересованата страна – кмет на с. Галиче. В нея е застъпено становище, че решението на Административен съд – Враца е неправилно и е отправено искане към Върховните магистрати да го отменят, като вместо него постановят друго, с което да потвърдят решението на ОИК – Б. Слатина.

В писмен отговор от ОИК – Бяла Слатина споделят изцяло мотивите в касационната жалба.От Районна прокуратура – Б. Слатина в законоустановения 3-дневен срок постъпи Възражение, с което е отправено искане до Върховния административен съд да остави в сила решението на Административен съд – Враца, като правилно и законосъобразно, а касационната жалба като неоснователна да остави без уважение.

Делото е изпратено по компетентност на Върховен административен съд за разглеждане и произнасяне. Да припомним, че Административния съд във Враца постанови, че правомощията на кмета Ценко Чоков, който в момента е в неплатен отпуск, трябва да бъдат предсрочно прекратени и определи решението на ОИК Бяла Слатина да го остави на поста като незаконосъобразно.