/ Дарик Враца
През 2018 г. в област Враца броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица е бил 358, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с 2017 г. (312) броят им е нараснал с 14.7 %. От всички водени на отчет деца 52 % са живеели в криминогенна среда.

По-добри резултати отчетоха врачанските полицаи

На 269 малолетни и непълнолетни са наложени възпитателни мерки. Според статистиката от тях близо 50 % са живеели при двамата си родители, малко над 36 % - при единия си родител и едва 13,7 % са живеели в институции или услуги от резидентен тип.

155 момичета и момчета са извършили противообществени прояви през 2018 г.  Най-често срещаните простъпки са „бягство от дома“ – 21.3%; „употреба на психоактивни вещества” – 12.3%; „просия“ - 9.7% и „ повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 9 %.

Кметове на общини се срещнаха с ръководството на ОД на МВР-Враца

От престъпленията най-често извършваните от непълнолетни и малолетни са кражбите – 62 % от всички лица, водени на отчет през 2018 г. в ДПС за извършени престъпления. От общия брой на извършителите на престъпления 13 лица  (7.5%) са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 13 лица  (7.5%) - за противозаконно отнемане на МПС, 8 лица  (4.6%) - за хулиганство, а 7 лица (4.0%) -  за престъпления, свързани с наркотици.  

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Враца са образували 277 възпитателни дела. Броят на решените дела е 259, като в срок до един месец са решени 255.