/ ОД на МВР Враца
Работна среща по покана на директора на ОД на МВР-Враца старши комисар Янко Янколов  беше проведена днес в сградата на полицията. Кметове на общини и техни заместници  обсъдиха  с ръководството на областната дирекция изпълнението на съвместни дейности по охраната на обществения ред и безопасността по пътищата.

Полицаи запечатаха две автошколи във Враца

Старши комисар Янко Янколов  благодари на отзовалите на срещата общински ръководители и предложи срещата да премине  в дискусионен формат, в който  да бъдат разгледани проблемите на местната сигурност- битова престъпност, обществен ред и пътна безопасност, сътрудничеството между полицията и местната власт в област Враца.
           

Представителите на общини запознаха ръководството на областната дирекция на МВР с предприетите от страна на местните управи мерки, свързани с предстоящия зимен сезон и взаимодействието с полицейските органи по места.

Разгледани бяха проблемни моменти в движението по пътищата, характерни за зимния сезон, като бяха набелязани мерки за недопускане на подобни ситуации в предстоящата зима.

Изнесена беше информация за видеонаблюдението в съответните селища, като  и двете страни изтъкнаха необходимостта от разширяване на вече съществуващата система за видеонаблюдение, която много подпомага органите на МВР за своевременно разкриване на престъпления.

Представителите на общините изказаха задоволство от наложената вече практика, мобилни екипи от областната дирекция на МВР да посещават по график малките населени места, както и редовно провежданите специализирани полицейски операции в малките населени места.

Среща в ОД на МВР
netinfo
           

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Атанас Петков направи кратък отчет за работата на полицейските служители по места, и отговори на конкретни въпроси от общините.

От страна на „Пътна полиция“, старши инспектор Янко Харалампиев изнесе данни за мерките, които прилагат пътните полицаи в  усилията им за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. На срещата присъстваха началниците  на  всички  районни полицейски управления в област Враца.
           

Старши комисар Янко Янколов благодари на участниците  в работната среща, като подчерта, че мненията и препоръките които бяха изказани, ще  се вземат под внимание от ръководството на ОД на МВР-Враца.