/ ОД на МВР-Враца
Изводите от анализа на работата  ОД на МВР-Враца за 2018 г. показват положителен  резултат във всички сфери в работата на МВР. На отчет-анализа  на ОД МВР Враца присъства главният секретар на МВР Ивайло Иванов, който сподели, че като цяло е доволен от изнесените резултати за миналата година, а данните за последното тримесечие поставят ОД на МВР-Враца в показатели над средните за страната.

И чужденците у нас крият пари в кутии

Главният секретар даде много добра оценка за резултатите в работата по противодействие на акцизните стоки- тютюн и алкохолни изделия. Като много положителна беше оценена и дейността на служителите работещи по криминална линия. Директорът на ГД Национална полиция Христо Терзийски изтъкна работата на служителите от Пътна полиция, които са съставили впечатляващ брой актове и фишове на  нарушители на Закона за движение по пътищата.

Регистрираните  престъпления в областта имат спад от 6,1% спрямо 2017г., като при криминалните престъпления нивото е снижено с 6,25%, а при икономическите престъпления има спад от 12,3%. Разкриваемостта на общата престъпност е 62,48% срещу 55,14% за 2017 г.

По време на отчета.
ОД на МВР Враца

От регистрираните 2429 криминални престъпления са разкрити 1600, като разкриваемостта е повече от 65%. В сравнение с 2017 г. криминалистите на ОД МВР Враца отчитат ръст в разкриваемостта спрямо м.г. с 6,39 процентни пункта. Икономическите престъпления са били 315 на брой, от тях  разкрити са 126 броя, което е ръст  с 38% в броя им спрямо миналата година. Разкриваемостта е 40% при 36,1%  за страната. Разкрити са също така  и 41 престъпления от минали периоди.

Разкриха особено нагла кражба във Враца

Регистрира се значителен ръст както в броя на разкритите престъпления, така и в броя на установените извършители. Спрямо 2017 г. се забелязва увеличение в броя установените престъпления с акцизни стоки, престъпленията против горското стопанство, присвояванията и обсебванията и при престъпленията против парично-кредитната система, както и при регистрираните подкупи.

Общо през годината са разкрити 156 престъпления с акцизни стоки, като тук се включват и тези от минали години.