Заседанието.
Заседанието. / Областна администрация Враца
През  2016 година във врачанска област са станали 48 трудови злополуки – отчетоха днес от Инспекцията по труда. Те са с четири повече в сравнение с 2015 г. От тях две са завършили със смърт при катастрофа. От общо регистрираните злополуки 40 са по време и във връзка или по повод на извършваната работа, а 8 по време на отиване или връщане на работното място. Инспекцията по труда във Враца е извършила шест проверки за разследване на станали трудови злополуки и една проверка за разследване на професионално заболяване през изминалата година.

Най-голям брой трудови злополуки във Врачанско са регистрирани в икономически дейности „Държавно управление”– 16 бр.; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”– 6 бр.; „Образование” – 5 бр. и „Производство на хранителни продукти” – 4 бр.
Данните бяха представени днес от Румен Младенов, директор на Инспекцията по труда във Враца по време на заседание на  Областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд. Срещата бе председателствана от заместник областният управител Димитър Гъндев, а в нея участие взеха също Иван Грозданов, директор на Териториалното поделение на НОИ - Враца, представители на синдикатите и работодателските организации.

От Регионалния съвет на КНСБ - Враца направиха предложение да бъде учреден годишен конкурс за работодатели в три категории - „Инвестиция в подобряването на работната среда с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“; „Обучение на персонала, включително за запознаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“; „Въведена иновация в подобряване условията на труд“.  Съгласно предложението кандидатурите на работодателите ще се приемат до ноември, а победителите в трите категории ще се определят от Областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд. Наградите ще връчва областният управител като председател на съвета. Идеята бе приета от участниците в заседанието.