/ ThinkStock/Getty Images
Опростиха над 2,4 млн. лв. лихви по задължения на Община Видин за нередности при строежа на Пречиствателната станция, съобщиха от Общината.

Във връзка с установени нередности при изпълнението на първия етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция на град Видин, финансиран от Оперативна програма

"Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС), в края на 2020 г. Общината е била уведомена, че за периода от 4 години от 2016 до 2020 г. има натрупани задължения в размер на над 9, 115 млн . лв.

Община Видин кандидатства за изграждане на мащабно съоръжение за забавление на деца

От които 6,551 млн. лв. главница и 2, 565 млн. лв. лихви за забавяне. В резултат на усилията на д-р Цветан Ценков и екипа му и проведените разговори с Главна дирекция ОПОС, размерът на дължимите лихви е бил преизчислен на малко над 104 хил. лв., което е намаление с над 2,4 млн. лв.

В момента община Видин води съдебни дела и срещу друга санкция, наложена заради нарушения при втория етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция, който е реализиран в предходния мандат.

За това, че е била извършена промяна на един от експертите от страна на фирмата-изпълнител, което противоречи с правилата на Оперативна програма "Околна среда", е определена финансова корекция в размер на 25% от стойността на сключения договор, което прави 3,786 млн лв. без ДДС.