/ iStock/Getty Images
В община Видин от днес заработи виртуален ПОС терминал за електронно плащане на местните данъци и такси, съобщиха от Общината.

Чрез електронната услуга гражданите от всяка точка в страната или чужбина могат да заплатят бързо и лесно своите задължения чрез дебитни или кредитни карти.

Преводите се отразяват веднага, без да се налага посещение до местната администрация или клон на банка. Системата е изключително лесна за ползване, посредством сайта на община Видин, секция "Местни данъци и такси".

За да бъде извършено плащането, задълженото лице трябва да въведе своето ЕГН или ЕИК,както и ПИН код, предоставен от отдел "Местни данъци и такси" при община Видин или ПИК, издаден от НАП.

Виртуалният ПОС терминал е поредната електронна услуга, която община Видин въвежда за улеснение на гражданите и бизнеса.