/ ThinkStock/Getty Images
До 31 октомври тази година собствениците на имоти на територията на община Видин, които няма да ги използват през цялата следваща година, могат да поискат освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, съобщиха от Общината.

Собствениците на тези имоти трябва да подадат декларация за освобождаване от такса смет в общината, която съдържа и съгласие за получаване на информация за консумираната електроенергия и/или вода в имота, който е деклариран.

В случаите, когато разходът е над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м вода, собствениците ще дължат такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва.

Община Видин уведомява и предприятията, които желаят през 2022 г. такса битови отпадъци да бъде определяна според количеството им или в условията на пряко договаряне, че трябва да заявяват това от 1 октомври до 31 ноември 2021 г.

Със заявлението се посочват видът и броят съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базовите параметри за недвижимия имот.