/ iStock/Getty Images
Нова социална услуга "Асистентска подкрепа" предоставя община Видин за хора с увреждания. Тя предвижда ежедневна почасова грижа в домашна среда, която ще предоставят социални асистенти, съобщават от общината.

Целевите групи, към които е насочена специализираната социална услуга са деца с трайни увреждания и пълнолетни с трайни увреждания и включва помощ за осигуряване на асистентска подкрепа за грижа в домашна среда.

Услугата може да се ползва от един потребител до 4 часа дневно, всеки работен ден. Тя ще се определя съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и индивидуална оценка на потребностите.
БТА