/ iStock/Getty Images
Двадесет младежи на възраст от 15 до 29 години ще бъдат назначени на работа в община Видин по програмата за развитие на доброволчеството.

Те ще работят на четиричасов работен ден за един месец, на длъжност "Работник по почистване и озеленяване на паркове", съобщиха от Общината.

Ремонтът на синагогата във Видин се изпълнява в срок

Младежите могат да кандидатстват за работа от 21 до 23 юли в Центъра за административно обслужване на общината и ще бъдат класирани по реда на подаване на заявленията.

Предимство ще имат тези от тях, които са част от екипа доброволци, създаден към община Видин. Назначаването на 20 младежи на работа е част от изпълнението на Програмата за развитие на доброволчеството, която община Видин започна през тази година.

Тя е насочена към развитие на знанията и уменията на децата и младежите и включва два основни модула: създаване на доброволческа общност в подкрепа на инициативи на община Видин в сферата на културата, спорта и подобряване на градската среда и осигуряване на трудова заетост за младежи с постоянен адрес на територията на Общината.