/ Община Видин
Всички строителни дейности за възстановяване на видинската синагога са започнали през юни и се изпълняват в срок, съобщиха от Общината.

На обекта се работи активно според договора между община Видин и фирмата изпълнител ДЗЗД "Паскен-2020". Общината е извършила всички необходими процедури за изпълнението на проекта "Реставрация и адаптация на Синагога-Видин в туристически обект "Културен център "Жул Паскин", като обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг и други дейности.

Започва възстановяването на синагогата във Видин (СНИМКИ)

Реставрацията на видинската синагога, която е културен паметник от национално значение, се извършва по проект на община Видин, от програма "Региони в растеж" 2014-2020, на стойност 9,7 милиона лева.

Изпълнението на проекта трябва да завърши за 540 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка, но не по-късно от 29.11.2022 година.