/ БГНЕС
Във Видин десет фирми кандидатстват за възстановяване на местната Синагога, по проекта "Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект "Културен център Жул Паскин", спечелен от общината по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха от Общината.

Офертите на участниците са отворени днес от 7-членна комисия, с председател заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, а комисията ще изготви протокол, отразяващ дейността й, в срок до 90 дни.

Еврейската синагога във Видин ще бъде съживена (СНИМКИ)

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта е подписан от община Видин с МРРБ на обща стойност 9 775 000 лева.
От тях 8 275 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП "Региони в растеж", а останалите 1 500 000 лв. се осигуряват като заемни средства във връзка с механизма за финансов посредник от фонда за градско развитие "Север".

Сградата ще бъде възстановена приблизително до оригиналния си вид, като ще бъде адаптирана и за нуждите на културен център.
БТА