/ Веселин Максимов
Най-голямата професионална гимназия в областта е носител на наградата „Глобално училище“ за втори път. Организатор на националния конкурс е Българската платформа за международно развитие.  Допустими участници в него са всички училища, които имат желание да въведат или са работили и искат да продължат да работят по  темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие.

Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности, която се оценява по критерии, обединени в две групи - предишен опит и предложение за инициатива. Журиращите оценяват устойчивостта; обхванатия брой ученици и учители; инициативите и практиките в училище в раздел „Предишен опит“.

Янислав Василев от Гимназията по туризъм отново победител в Национален конкурс

Приложението за инициатива е оценявано по реалистичност; оригиналност; съответствие с принципите на глобалното образование; ангажиране на цялата общност в и около училището, включително родители и граждани; механизми за популяризиране. Максималният брой точки, които може да получи кандидатът е 50.  

Журиращите са представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие. 

От десетте финалисти, само пет училища, получават 1 000лв за реализиране на инициативата, описана във формуляра за участие в конкурса и приз „Глобално училище“. В конкурса са участвали 55 училища от 35 населени места. Наградата „Глобално училище” е учредена през 2015 година, като организаторите имат амбицията да я превърнат в ежегодна инициатива. 

Ученици от ПГ по туризъм посетиха Областна администрация

Призът „Глобално училище“ бе връчен на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново и ДФСГ „Интелекти“, Плевен; СУ „В. Левски“, Карлово; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Карнобат; Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън", София. Официалното събитие бе в рамките на традиционната Национална конференция за глобално образование в София.