/ Thinkstock/Getty Images
Националният конкурс „Лятно европейско училище“ обяви своите победителите. Това са 54 млади хора на възраст от 16 до 21 години от цялата страна. Надпреварата е част от инициативата „Европейско междучасие“ на евродепутата Светослав Малинов и бе на тема „Другите европейци“.

Кандидатите трябваше да напишат интересен текст между 150 и 300 думи, който да се фокусира върху една от държавите членки на Европейския съюз и нейни културни, социални, исторически или други особености, с приложено тематично изображение. Критериите, по които са оценявани творбите са грамотност, оригиналност, увлекателен изказ.

Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” ще се обучават в HRS Culinary Academy-София

От 5 до 9 юли победителите бяха в Панагюрище, за да опознаят EС, екипният дух и работата със социалните мрежи.

Янислав Василев, ученик в XIклас, специалност „Кетъринг“ и още трима млади хора от Великотърновска област са сред победителите - от ПМГ „Васил Друмев“, СУ „Цанко Церковски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Янислав  Василев от Гимназията по туризъм, отново победител в Национален конкурс
netinfo

Янислав е озаглавил своята кандидатура „Малта - страната на рицарите“. Ученикът на Гимназията по туризъм описва интересни факти от историята, географията, членството й в ЕС, обектите на ЮНЕСКО на най-малката държава в Евросъюз.
 
Ученици от ПГ по туризъм посетиха Областна администрация

Интересите и хобито на бъдещия професионалист в ресторантьорството е кулинарията. Това е причината за проучването на малтийската кухня, описани в творбата му.

Учителят, подготвил Янислав Василев, е инж. Славка Проданова.