/ Dariknews.bg
Експерти от РИОСВ съвместно с Регионалната лаборатория-Велико Търново при ИАОС извършиха незабавна проверка във връзка с получен на 27 август сигнал за умряла риба в река Янтра при бента на ул. „Крайбрежна“ и при моста под крепостта „Царевец“ в града.

Умряла риба изплува във Варненското езеро

В участъка на реката от бента до моста под Царевец се установи умряла риба от различни видове с различни размери. Жители на района рано сутринта са забелязали умряла риба в силно замътената река.

Откриха тонове мъртва риба в река Искър

Водата в този участък е застояла и с голямо количество утайки, поради наличието на изграден бент от преди 40 години. При извършения оглед на р. Янтра, в участъка преди бента до моста на кв. „Чолаковци“ и след моста под Царевец не беше установена измряла риба.

Рибари се натъкнаха на мъртва риба в язовир Цанков камък (ВИДЕО)

Умрелите екземпляри са повлечени с водата до моста под Царевец.
На място са измерени физикохимични показатели на водата на р. Янтра в три пункта като анализът на получените резултати за показателя разтворен кислород показват, че на мястото с умрялата риба до бента, стойността на разтворения кислород е ниска, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.

Мъртва риба изплува в река Луда Яна след замърсяване от рудник

Причината за изчерпването на кислорода във водата на река Янтра в този участък може да се обясни с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси до бента, маловодието, високите температури и ниската скорост на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд вчера вечерта. 

Екоинспектори провериха сигнали за оцветяване на Янтра и умряла риба

В участъка на реката при Велико Търново няма промишлени източници, директно заустващи отпадъчни води. При проверката беше извършен оглед на дъждопреливната шахта до Южния пътен възел на канализационния колектор на Велико Търново и не беше установено изтичане на отпадъчни води при сухо време.