/ Dariknews.bg
Експерти на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция „Околна среда“ в Пазарджик провериха сигнал за мъртва риба в река Луда Яна.

РИОСВ-Пазарджик разпореди да се почистят речните корита

Незабавно беше сформиран екип, който извърши проверка по сигнала от тел. 112, че водата в р. Луда Яна при с. Росен е оцветена в бяло и по течението й има мъртва риба. Сигналът е получен днес в 16.15 часа.

Извършен беше оглед по течението на реката в посочения участък. При проверката беше констатирано специфично помътняване и оцветяване на водите и наличие на единични бройки мъртва риба.

Откриха мъртва риба в язовир „Мандра“

Установен е причинителят на замърсяването - нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от рудник „Цар Асен”. Вследствие на дъждовете в последните дни и повишено ниво на водоема за богати разтвори на окисен отвал на рудник „Цар Асен” е започнало дрениране на вода към реката.

Предпазният борд, който е бил изграден до коритото на реката след предишно предписание на РИОСВ, не е успял да предотврати изтичането на дренажни води. Взети са водни проби от три точки - преди и след смесването на дренажните води, както и от р. Луда Яна при с. Росен.

Пак замърсяване в язовир „Липник“ и пак проверяват близката мандра

На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост. Моментният анализ на пробите от дренажните води показва силно понижено рН и повишена електропроводимост, което е показател за наличие на тежки метали.  

Дружеството, стопанисващо рудника „Панагюрска медна компания” АД, е предприело мерки за понижаване нивото на водоема за богати разтвори. Преустановено е дренирането към предпазния борд.

Екоинспекцията проверява сигнал за мъртва риба край Поморие

За допуснатото замърсяване на р. Луда Яна РИОСВ ще състави акт за установено административно нарушение на оператора.