/ РИОСВ-Бургас
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в язовир „Мандра“ край Бургас.
 
Екоинспекцията проверява сигнал за мъртва риба край Поморие

При огледа установиха мъртви екземпляри в открит канал на водоема. Те са от видовете платика, сулка, скобар и таранка и са с размери около 10-15 сантиметра на площ около 200 квадратни метра от водната повърхност.  
 
Каналът е обрасъл с гъста водна растителност. Водата в него е видимо чиста, без цвят, специфична миризма и опалесценция на повърхността. Няма констатирано заустване на отпадъчни води.
 
Взета беше проба. Измерените на място показатели показаха ниско съдържание на разтворен кислород 2,03 милиграма на литър, при норма от 6.00 мг/л. Останалите резултати ще са известни след приключване на всички анализи.

Община Бургас е уведомена и трябва да почисти мъртвата риба.