Детските градини в Горна Оряховица минават на делегирани бюджети
Детските градини в Горна Оряховица минават на делегирани бюджети / Sofia Photo Agency

На делегирани бюджети ще преминат от 1 януари 2011 г. детските градини в Община Горна Оряховица. Предложението бе гласувано на последната за годината сесия на Общинския съвет. От началото на 2008 г. започна прилагането на системата на делегираните бюджети в училищата в цялата страна. Тя даде нови права и отговорности на директорите на учебните заведения. Следващият етап е въвеждането й и в детските градини.

В община Горна Оряховица системата на делегираните бюджети вече трета година успешно се прилага в училищата, затова този начин на работа бе предложен и за детските градини и бе одобрен от общинските съветници. Периодът до края на учебната година ще бъде тестов и ще има възможност да бъдат отстранени евентуални недостатъци. Този начин на работа не е съвсем нов, тъй като от месец април детските градини в Общината са на отделни сметки и на директорите са делегирани права да управляват бюджетните средства на детските заведения.

Предстои да бъде изготвена формулата за разпределение на бюджета. Според стандартите за едно дете от 3 до 5 години, средствата за издръжка за една година са в размер на 1408 лв.

Едно от предимствата на делегираните бюджети е, че те осигуряват много по-добра адаптация към настоящите условия в страната. Освен това, средствата ще се изразходват по-ефективно, по-икономично ще се използват и ресурсите, които в една или друга степен са ограничени и не на последно място персоналът на детските градини ще стане по-отговорен и така ще се подобри и качеството на предлаганата услуга, коментира зам. - кметът Иван Момъков.