/ Община Павликени
200 капана за улавяне на листоминиращ молец бяха поставени на кестените в град Павликени. Акция за спасяване на дърветата е съвместна инициатива на учениците от Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ и Община Павликени.

В Павликени отличиха директор, учител и ученик на годината

Кестените са най-разпространеният растителен вид в зелените площи на града. Над 400 дървета има в Павликени и те са сериозно застрашени от опасното насекомо. Затова всяка година Община Павликени полага усилия за спасяването им.

Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в Павликени

През миналата година беше изпробван иновативен метод с впръскване на специален швейцарски биоцид в ствола на дървото. Сега учениците от паралелката „Озеленяване“, които са със специални образователни потребности, са изработили капаните за листоминиращия молец.

Инж. Емануил Манолов стана зам.-председател на важна международна организация

Феромоните за тези капани са закупени със средства от общинския бюджет като част от дейностите за спасяване на кестените. Първите капани бяха поставени на дърветата на площад „Свобода“ от учениците от специалност „Механизация на селското производство“.