/ Община Павликени
Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов пое поста на втори заместник-президент на НАЛАС по време на 14-то Общо събрание (ОС) на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, НАЛАС. Събранието се проведе в Скопие.

Кметът на Павликени награди победителите от кушиите за „Старостилен Тодоровден“

Заедно с инж.Манолов от страна на НСОРБ в събитията участваха и кметът на община Лом Пенка Пенкова и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева.

По време на Общото събрание на НАЛАС кметът на Павликени пое поста на втори заместник-президент на организацията. В ръководството на Мрежата освен Манолов се включват и Татяна Бадан, кмет на община Селемет в Молдова и Душанка Голобович, кмет на община Сомбор в Сърбия.

Президент на Мрежата за следващата една година е кметът на македонската столица Скопие, Петре Шилегов. По ротационната система на президентството през 2021 г. НСОРБ ще поеме отново ръководството на НАЛАС.

Приоритетите в управлението през следващата една година ще са ускоряване на сътрудничеството между 14-те асоциации-членки на НАЛАС, обмен на опит по въвеждането на е-услуги, добри управленски практики и комуникация с централната власт за засилването на процеса на децентрализацията в региона на ЮИЕ.

Четири улици ще бъдат рехабилитирани в Павликени

Специално приветствие към кметовете от ЮИЕ направи Джон Ван ден Хоут, вицепрезидент на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Той акцентира върху дългогодишната съвместна дейност с НАЛАС и подчерта, че наличието на демократични местни власти означава наличието на демократична държава. Поздравления към изборните лица направи и н.пр. Сибиле Теада, посланичка на Швейцария в Република Северна Македония.

Тя сподели, че в резултат на дейността си Мрежата вече е важен защитник на финансовата децентрализация, демокрацията в региона на ЮИЕ и присъединяването на Западните Балкани към ЕС.

Българската делегация участва и във форум за диалог между градовете от Югоизточна Европа, организиран от НАЛАС и Световна банка под мотото „Визия 2030: градове -двигатели на икономиката“.

В рамките му българските кметове посетиха община Велес, където имаха среща с колегата си Аце Коцевски. Той представи инициативата на Велес по трансформирането му в умен град чрез Стратегия за развитие на общината до 2030 година.

Документът е подготвен от общински и външни експерти по аналог на стратегията на Любляна. Целта й е превръщането на общината в устойчива и екологосъобразна, привличаща много туристи използвайки традиционното си винопроизводство. Презентирани бяха и добри практики по съвместната дейност между регионалната, местната власт, обучителните институции, НПО сектора и бизнеса.

Домакините презентираха и добри практики по съвместната дейност между регионалната и местната власт, обучителните институции, НПО сектора и бизнеса. В рамките на съвет за икономическо развитие към общината се дискутират проблеми и се търсят решения.

Сред успешните инициативи на съвета са въвеждането на дуално обучение в общинското професионално училище, предстоящата реализация на мащабен проект в подкрепа на туризма, обмен на опит и добри практики с регион Елзас от Франция по развитие на природен, селски и винен туризъм, създаването на икономическа зона и други.

Изпълнителният директор на НСОРБ и българските кметове благодариха на македонския си колега за домакинството и споделения опит и му подариха специален плакет.