/ ThinkStock/Getty Images
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ) разширява профила на магистърската програма „Предприемачество“, като поставя акцент върху социалното предприемачество, чрез което компаниите, организациите и отделните личности могат да създават, финансират и внедряват решения за социални, културни и екологични проблеми, съобщават от екипа на учебното заведение.

Обучението в програмата цели да развие умения, необходими за ефективно стартиране и изпълнение на предприемачески проекти в различни сфери - социални услуги, изкуство, култура, образование и др. Програмата ще засили инициативността за работа по въздействащи социални проекти. В магистърската програма се поставя фокус върху обучението по финансиране, управление, мониторинг и контрол на нестопанските организации, публично-частните партньорства, икономиката и управлението на човешките ресурси, управлението на предприемаческия и иновационен процес.

Новото направление „Социално предприемачество“ е подходящо за работещи и експерти в социалната сфера, образованието, културата и др. Обучението в магистърската програма е на български език и е с продължителност два семестъра.

Социалното предприемачество ще ползва опита на магистърската програма по предприемачество, която пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи, постигнали впечатляващи резултати в различни области, разказват от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Приемът в магистърската програма „Предприемачество“ вече стартира за учебната 2022/2023 г. 

Документи се приемат на място в университета или онлайн.
БТА