/ Thinkstock/Getty Images
Лесотехническият университет (ЛТУ) в София приема документи на кандидати за студенти до 4 юли – за обучение след средно образование, и на кандидати за степен "магистър" след придобито висше образование – от 7 до 15 юли, съобщиха от учебното заведение.

Лесотехническият университет е акредитиран и предлага обучения по 11 базови специалности: Горско стопанство (бакалавър и магистър); Технология на дървесината и мебелите (бакалавър и магистър); Инженерен дизайн - Интериор и дизайн за мебели (бакалавър и магистър); Компютърни технологии в мебелната индустрия (бакалавър); Ландшафтна архитектура (магистър); Екология и опазване на околната среда (бакалавър и магистър); Ветеринарна медицина (магистър); Растителна защита (бакалавър и магистър); Агрономство (бакалавър и магистратури по Зеленчукопроизводство, Трайни насаждения, Регенеративно земеделие и Полевъдство); Стопанско управление (бакалавър и магистър); Алтернативен туризъм (бакалавър и магистратура по Управление на алтернативния туризъм).

На интернет страницата на университета, в раздел "Прием", кандидатите могат да се запознаят с условията за кандидатстване, балообразуване, класиране и записване. На сайта се предоставя подробна информация за специалностите, включително възможностите за реализация. Визуална представа за спецификата на специалностите и ползваните материални ресурси може да се придобие от изготвените брошури в електронен вид.

За евентуалните свободни места се представя информация и на сайта на университета - в раздел „Прием“. Тяхното попълване продължава до 23 септември, съобщават от учебното заведение.
 
БТА