Дневния център за хора с увреждания в Девня
Дневния център за хора с увреждания в Девня / Община Девня
В 10,30 часа в събота пред Дневния център за хора с увреждания в Девня ще бъде открит бюст-паметник на бележития стоматолог и учен доц. д-р Дичко Коларов, роден в Девня през 1925 година. В негова чест името му ще стане патрон на Дневния център.
 
Инициативата за увековечаване делото на личности с голям принос за развитието на града и неговото прославяне е на кмета на Община Девня Свилен Шитов. На 7 септември в парка край Музея на мозайките бе открит бюст-паметник на строителя на индустриална Девня и България Иван Рачев.

Признателна Девня откри бюст-паметник на строителя Иван Рачев

 
Доц. д-р Дичко Дичев Коларов е роден на 9 януари 1925 година в село Девня, сега квартал "Девня 1". През 1944 година завършва Класическата гимназия във Варна, а през 1948-ма – зъболекарство в София. До 1951-ва работи като участъков стоматолог в град Варна, а в периода 1951-1952-а – като завеждащ терапевтичното отделение на Окръжната стоматологична поликлиника във Варна. След изпит е избран за аспирант към Катедрата по хирургична стоматология в София. През 1956 година защитава дисертационен труд за присъждане на научна степен "кандидат на медицинските науки" и работи като ординатор. Избран е за асистент, през 1969-а за главен асистент, през 1971-ва за хоноруван доцент, а през 1973-а за редовен доцент. Бил е заместник-декан на Стоматологичния факултет в София.

В Девня вдигат гипсови паметници на възрожденци, за да не ги крадат (СНИМКИ) 
 
Доцент Коларов е автор на много учебници и рецензент на голям брой кандидатски дисертации и монографии, автор, съавтор и редактор на над 80 научни труда и публикации в различни области на хирургичната стоматология и лицево-челюстна хирургия. Участвал е с доклади в научни конгреси и конференции в страната и чужбина. Ползвал е писмено и говоримо английски, френски и руски език.
 
Бил е секретар на републиканското научно дружество по стоматология, носител е на орден "Кирил и Методий – ІІ степен".
 
Пенсионира се през 1985 г. на 60 години. Житейският му път приключва на 18 август 2010 година в София.