Заради увеличението на броя на хоспитализираните пациенти в УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД – Варна, със заповед на изпълнителния директор д-р Силвия Андонова, от 15 октомври се въвеждат следните противоепидемични мерки:

-Преустановяване на плановия прием и планова оперативна дейност в УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД – Варна, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания и онкохематологични заболявания, дейности по рехабилитация и психиатрична помощ.

Кацаров: Да не се спират плановите операции при нова вълна на коронавируса

- Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебното заведение за болнична помощ, с изключение на свижданията при пациенти в терминален стадий.

- При посещенията на външни лица/свижданията в лечебното заведение за болнична помощ се спазват всички противоепидемични мерки, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици, престилка и защитна маска за лице) и недопускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.

Временните противоепидемични мерки, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Варна.
 
Информационна агенция Фокус