/ Община Варна
Новата пречиствателна станция за отпадни води в курортен комплекс "Златни пясъци" бе символично открита на 23 ноември от кмета на Варна Иван Портних и ръководителя на проекта, по който е изградено съоръжението Златка Танева, съобщиха от Общината.На събитието присъстваха зам.-кметът Христо Иванов, управителят на ВиК-Варна Валентин Вълканов, представители на туристическия бранш, на фирми партньори по проекта.

„С модернизацията на ПСОВ "Златни пясъци" завърши един мащабен цикъл от мерки за опазване на чистотата на морето - от изграждането на дълбоководното заустване преди няколко години, до реализирането на пречиствателната станция.

Благодаря на всички, които работиха активно, за да можем заедно да отчетем този проект, който е в подкрепа за бизнеса, който е важен за развитието на туризма във Варна и региона“, каза кметът Иван Портних.

Варна се включи в международно изложение в Лайпциг (СНИМКА)

„Днес се навършват 10 години от подписване на първия договор по този проект. Той премина през две фази - първата беше изключително техническата помощ, с която трябваше да обследваме всички територии, които се отводняват към ПСОВ "Златни пясъци", да направим всички предпроектни проучвания и да изготвим идеен проект, да изберем вариант, по който евентуално да получим средства за финансиране, което и стана през юни 2016 г. Това беше доста труден проект, но никой от нас не се отказа.

Нашият оптимизъм доведе до тук - днес да приключим формално един проект значим за общината, за Черно море и за изпълнение на директивата на Европейския съюз", каза Златна Танева.Проектът за реконструкция и модернизация на съоръжението е изпълнен по оперативна програма „Околна среда“. Общата стойност е 37 150 155,07 лв., както от тях по линия на Кохезионния фонд са 24,3 млн. лв., от държавния бюджет са 4,3 млн. лв. и съфинансиране от Община Варна - 8,5 млн. лв.

Модернизираната пречиствателна станция е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 - през зимния период. Територията, която обслужва съоръжението включва освен Златни пясъци, селищно образование Ален мак, КК „Чайка“ и комплекс „Ривиера“.В резултат от изпълнението на проекта за реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - Златни пясъци“, пречистените отпадъчни води отговарят на изискванията на разрешителното за заустване в Черно море, включително със стъпало на пречистване на общ азот и общ фосфор  и чрез изграденото и въведено в експлоатация през 2014 г. дълбоководно заустване  се  отвеждат в пояса на санитарна охрана, на разстояние 2 200 м от брега.В рамките на проекта бе изпълнено и частично изграждане, реконструкция на канализационната мрежа в СО „Ален мак“. Изградени са четири главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина 3 740 м и 190 сградни канализационни отклонения.