/ Община Варна
Продължават дейностите по облагородяване на междублокови пространства в кв. "Изгрев - от бл. № 37 до №41 - т. нар. експериментални блокове, на ул. "Прилеп" и бул. "Христо Смирненски".

Проектът предвижда реконструкция на съществуващите и изграждане на нови паркинги на зелена фуга, както и на пешеходни алеи, ремонт на тротоари и поставяне на нова паркова мебел, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ към Община Варна. 

Продължава облагородяването на „Кайсиева градина“ във Варна

Ремонтни дейности се извършват и в район „Аспарухово“, в междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, бл. 38, 40, 42, както и на спортното игрище на същата улица.

Проектът предвижда изграждане на детска площадка с комбинирани съоръжения, превръщане на съществуващото спортно игрище във фитнес площадка на открито; рехабилитация и реконструкция на асфалтовата настилка, изграждане на нови кътове за отдих с пейки, маси и беседка, както и ремонт на стълбищата, изграждане на паркинг на тревна фуга и засаждане на дървета, посочват още от ресорната дирекция.