/ Община Варна
В приоритетния списък фигурират 37 обекта с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв.
Планът за интегрирано развитие на община Варна, бе приет на сесия на Общинския съвет. 

Най-същественият средносрочен стратегически документ, определящ приоритетите и посоката на развитие на региона за седем години напред, включва 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв.

Освободиха търговските обекти от плащане на такса „тротоарно право“ във Варна

В приоритетния списък фигурират 37 обекта с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв. Документът е необходимо условие Община Варна да кандидатства за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и/или финансов инструмент през програмен период 2021-2027 г.

Проекти, които не са включени в стратегическия документ, няма да могат да се възползват от ресурсите на националните програми. Като ключови моменти в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда, икономическият растеж, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.