/ Община Варна
Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 година (ПИРО 2021 - 2027) бе представен на обществено обсъждане, съобщиха от Общината.

Рекламират Варна като целогодишна дестинация на 10 езика

Форматът на събитието бе хибриден - с възможност за включване онлайн в платформата Zoom, или чрез лично присъствие в залата на Юнашкия салон при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Целите и приоритетите на стратегията за развитие на Общината бяха разяснени от екипа изготвил документа. В събитието се включиха зам.-кметът Христо Иванов, директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова, представители на дирекции и граждани.

Планът за интегрирано развитие на община Варна включва 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв., а в приоритетния списък фигурират 37 обекта, с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв. 

За сравнение, през изминалия програмен периода, действащият тогава документ - Интегриран план за градско възстановяване и развитие, беше на стойност 846,590 млн. лв.

ПИРО съдържа анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Варна. В него са определени визията, стратегическите цели, както и приоритетите със съответните мерки към тях.

Те са описани след проведени анкетни проучвания сред обществеността в града и тематични фокус групи с участието на неправителствения сектор, академичните среди, институции и организации.

Като основни приоритети в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда, икономическото развитие, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.

Община Варна с награда от БХРА за принос в развитието на туризма

През новия програмен период ще се акцентира върху подготовката и изпълнението на проекти за развитие на общинската инфраструктура, за подобряване на качеството на градската среда, за развитие на екологичен градски транспорт и подобряване на управлението на отпадъците, за изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура.

Предвиждат се инвестиции за културната, здравната, спортната и социалната инфраструктура, както и за въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сгради.

Сред най-мащабните проекти, предвидени в ПИРО, са изграждане на бул. „Цар Освободител“ от бул. „В. Левски“ до Летище Варна, на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ по същото трасе, на нова сграда на Математическата гимназия, на парк в кв. „Аспарухово“ и други.

Предстои Планът за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 да бъде финализиран и внесен за гласуване в Общинския съвет във Варна.

Пълният вариант на документа, заедно с приложенията към него, са публикувани в интернет страницата на Община Варна: https://www.varna.bg/bg/14