Бедствено положение в „Полимери“
Бедствено положение в „Полимери“ / Община Девня
Затоплянето на времето крие риск от ново разцепване на компрометирания съд с опасния трихлоретан
Бедственото положение на територията на фалиралия завод „Полимери“ бе обявено в 16,00 часа днес. Това съобщи кметът на Община Девня Свилен Шитов, който посети площадката с неправилно съхраняваните тежки фракции заедно със зам.-областния управител на Варна Иван Иванов и експерти, ангажирани с подготовката на аварийния план.

При всички случаи операцията по обезопасяването на промишлените количества трихлоретан от корозиралия резервоар не може да се реализира в рамките на една седмица, затова частичното бедствено положение ще бъде удължено, стана ясно от разговора на участниците в огледа на котлована и баките с тежки фракции.

Община Девня

Мозаечната настилка на коритото, в което са разположени двата резервоара, е разрушена, като на места се е появила тревна растителност.  Реална е опасността при евентуален разлив фракциите да се просмучат в подпочвения слой и да заразят водоносния хоризонт, заяви инж. Румен Дяков, консултант при Община Девня. Същевременно резервоарите съдържат коктейл с цялата Менделеева таблица и не е ясно дали битумната мембрана, която от РИОСВ препоръчват да бъде положена, няма да предизвика неблагоприятна химическа реакция при евентуален теч, опасява се кметът Свилен Шитов. Затова той ще поиска от компетентните органи да официализират експертното си мнение по въпроса за изолацията на котлована.

Община Девня

Затоплянето на времето крие риск от ново разцепване на компрометирания съд, тъй като материалът е уморен, обясни инж. Дяков.  Още преди последната аварийна операция през 2014 година е установено, че заради високата киселинност на съдържанието този резервоар се разяжда три пъти по-бързо от съседния, за който тепърва ще се установява доколко е конструктивно здрав. Затова по време на реализацията на оперативния план трябва да се действа много внимателно и само ръчно.

Обмисля се и възможността за изграждане на видеонаблюдение на площадката, посочи Свилен Шитов. Районът, който се охранява денонощно, трябва да бъде пожарообезопасен, тъй като е обрасъл със суха тревна растителност. Иначе в близост има работещ хидрантен кран, а пътят е проходим за пожарни автомобили.

Община Девня

Кметът на Община Девня подчерта още веднъж, че създалата се предаварийна ситуация не представлява пряка опасност за околната среда и човешкото здраве. Пробойната в компрометирания съд е стара, като от нея преди десетина дни са текли само водни фракции. Причината за това е навалелият през пробития покрив сняг, който впоследствие се е разтопил и е повишил съдържанието до нивото на процепа.

Все още не е ясно колко ще струва аварийната операция на Община Девня, тъй като разчетите ще се правят тепърва. При всички случаи обаче тя ще бъде по-скъпа от тази през 2014 година, тъй като сега ще бъдат реализирани повече превантивни мерки.
В рамките на два дни експертите трябва да изготвят своя съвместен оперативен план, на базата на който ще бъде удължено частичното бедствено положение в „Полимери“