/ iStock/Getty Images
В област Търговище 38 гнезда са включени в изследване на тема "Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права".

Две момичета от Търговище са избрани за посланици на Международната награда на херцога на Единбург

От тях 21 са в градовете и 17 в селата на областта. Изследването на НСИ ще продължи до 31 август, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Североизток. Изследването е по проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Целта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението.

НОИ осигурява онлайн достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации

Всички домакинства и техните членове, живеещи на избраните адреси, ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори, сътрудници на НСИ, отдел "Статистически изследвания - Търговище", които ще проведат персонални интервюта.

С включените в анкетната карта въпроси се събира информация за жилището и членовете на домакинството. За страната е излъчена извадка от 2500 гнезда и 15 000 домакинства.
БТА