/ Община Търговище
Целта е повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците
Поставиха на площад „Независимост“ в Търговище инсталацията „Шишеяд“, в която могат да се изхвърлят пластмасови бутилки, съобщиха от Общината.

Община Търговище

По този начин градът се присъединява към кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение „BG Бъди активен“. Целта е повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците.

Ослен Криводол с шишеяд и амбиции да бъде еко село (ВИДЕО)

В инсталацията могат да бъдат изхвърляни бутилки до 3 литра. На съоръжението са поставени и табели с инструкции, указващи правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната.

Община Търговище

Събраните количества ще бъдат извозвани от Общинското предприятие БКС и предавани за рециклиране на „Екобулпак България“ АД. Общината планира поставянето на подобни съоръжения и в други точки на града, които се посещават от голям брой хора.

Местната администрация си е поставила за цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците и рециклирането на местно ниво.

Събраните и предадени за рециклиране и оползотворяване количества пластмаса и пластмасови продукти са 44 тона през 2021 г. и над 54 тона през 2022 г.